"drive for a time" — Słownik kolokacji angielskich

drive for a time kolokacja
Popularniejsza odmiana: drive for the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dążenie do czasu
  1. drive czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We drove north along the lake for a long time.

    Podobne kolokacje: