"drinking culture" — Słownik kolokacji angielskich

drinking culture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kultura dotycząca spożywania napojów alkoholowych
  1. drinking rzeczownik + culture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    People can understand social structure and lifestyles of the country through its drinking culture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo