"drink things" — Słownik kolokacji angielskich

drink things kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeczy napoju
  1. drink czasownik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She had laughed and added that only grown-ups were allowed to go there because the adults drank things that were not suitable for children.

    Podobne kolokacje: