"drink special" — Słownik kolokacji angielskich

drink special kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój specjalny
  1. drink rzeczownik + special rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sometimes to figure out a year, he does math on the paper place mat that advertises the Ground Round's drink specials.

    Podobne kolokacje: