"drink sparingly" — Słownik kolokacji angielskich

drink sparingly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij oszczędnie
  1. drink czasownik + sparingly przysłówek
    Luźna kolokacja

    He drank sparingly, and passed it to the girl.

    Podobne kolokacje: