"drink sherry" — Słownik kolokacji angielskich

drink sherry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sherry napoju
  1. drink czasownik + sherry rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As Adam said, none of them drank sherry and he didn't know anyone under fifty who did.

    Podobne kolokacje: