"drink recipe" — Słownik kolokacji angielskich

drink recipe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przepis napoju
  1. drink rzeczownik + recipe rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some mixed drink recipes call for only a few drops of Chartreuse, so assertive is its flavor.

    Podobne kolokacje: