"drink punch" — Słownik kolokacji angielskich

drink punch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cios pięścią napoju
  1. drink czasownik + punch rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She also invented the successful "Holy Name Cafe", where seniors of the school can drink punch and go on Facebook.

    Podobne kolokacje: