"drink port" — Słownik kolokacji angielskich

drink port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój port
  1. drink czasownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You have to drink red wine or port with cheese, right?

    Podobne kolokacje: