"drink one's way" — Słownik kolokacji angielskich

drink one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój czyjś droga
  1. drink czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They were going to drink their way through San Francisco, and Step begged off.

    Podobne kolokacje: