"drink moderately" — Słownik kolokacji angielskich

drink moderately kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij z umiarem
  1. drink czasownik + moderately przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Or it could be that people who drink moderately also tend to lead a healthier lifestyle.

    Podobne kolokacje: