"drink martinis" — Słownik kolokacji angielskich

drink martinis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): martini napoju
  1. drink czasownik + martini rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Ian Fleming created a character who smoked and drank martinis."

    Podobne kolokacje: