"drink excessively" — Słownik kolokacji angielskich

drink excessively kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij bez umiaru
  1. drink czasownik + excessively przysłówek
    Luźna kolokacja

    He must also beware not to drink and sleep excessively.

    Podobne kolokacje:

podobne do "drink excessively" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drink excessively" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik