"drink directly" — Słownik kolokacji angielskich

drink directly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij bezpośrednio
  1. drink czasownik + directly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Although penguins do not directly drink water, it is taken in when they engulf prey.

    Podobne kolokacje: