"drink cocktails" — Słownik kolokacji angielskich

drink cocktails kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koktajle napoju
  1. drink czasownik + cocktail rzeczownik
    Luźna kolokacja

    On the reading circuit audience members drink cocktails and socialize, while readers work to entertain them.

    Podobne kolokacje: