"drink avidly" — Słownik kolokacji angielskich

drink avidly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij namiętnie
  1. drink czasownik + avidly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He served Balducci more tea, hesitated, then served the Arab again, who, a second time, drank avidly.

    Podobne kolokacje: