"dress celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

dress celebrities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławy sukienkowe
  1. dress czasownik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He is known for dressing the Austrian royalty as well as celebrities and artists from all over the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo