"dreadful picture" — Słownik kolokacji angielskich

dreadful picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fatalny obraz
  1. dreadful przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That dreadful picture - you must have noticed that?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo