"draw celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

draw celebrities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławy losowania
  1. draw czasownik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With its glamorous figure-eight swimming pool and high-dive competitions, the club drew celebrities, presidents, and future residents.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo