"drastic intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drastyczna interwencja
  1. drastic przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Hydro-power has made for the most drastic intervention," said Jaro Stvan, author of "The Tamed Alps," a study of man's impact.

powered by  eTutor logo