"dramatyczny wzrost" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dramatyczny wzrost" po polsku

"dramatyczny wzrost" — Słownik kolokacji angielskich

dramatic rise kolokacja
 1. dramatic przymiotnik + rise rzeczownik = dramatyczny wzrost (np. cen)
  Silna kolokacja

  But there has been a dramatic rise in consumer debt over the same period.

  Podobne kolokacje:
dramatic increase kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dramatyczny wzrost
 1. dramatic przymiotnik + increase rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  "I believe what we'll see is a dramatic increase in the level of their skills," he said.

powered by  eTutor logo