ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dowody" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dowody" po polsku

dowody, dowód

obrazek do "proof" po polsku
rzeczownik
 1. evidence *****
  • dowód, dowody [niepoliczalny]
   I told her at some point you'd say we need more evidence. (Powiedziałem jej, że w którymś momencie powiesz, że potrzebujemy więcej dowodów.)
   There is no scientific evidence to prove this theory. (Nie ma naukowych dowodów, aby udowodnić tę teorię.)
   All the evidence points back to you or someone from your team. (Dowody wskazują na ciebie albo kogoś z twojej drużyny.)
   link synonim: sign
 2. proof **
  • dowód, dowody [policzalny lub niepoliczalny]
   He asked me to bring the proof to him at once. (Poprosił mnie, żebym natychmiast przyniósł mu ten dowód.)
   You have no proof I did it. (Nie masz dowodu, że ja to zrobiłem.)
   We have no proof that he lied. (Nie mamy żadnego dowodu, że on kłamał.)
   zobacz także: confirmation, evidence

dowody

obrazek do "evidence" po polsku
rzeczownik
 1. evidence *****
  • dowody, materiał dowodowy (przedstawiany w sądzie) [niepoliczalny]
   The police gathered enough evidence to convict him. (Policja zebrała wystarczająco dużo dowodów, żeby go skazać.)
   The evidence got lost during transport. (Materiał dowodowy zaginął podczas transportu.)
   The evidence of the murder was indisputable. (Dowody morderstwa były niepodważalne.)
   link synonim: proof
 2. probative facts  
rzeczownik
 1. testimony **
 2. proof **
 3. token
  • oznaka, symbol, dowód (czegoś)
   This ring is a token of my love for you. (Ten pierścionek jest dowodem mojej miłości do ciebie.)
 4. pledge **
  • dowód, znak czegoś (np. miłości, lojalności)
   Accept this as a pledge of my friendship. (Przyjmij to w dowód mojej przyjaźni.)
 5. evidence that
  • dowód, że
   Some saw no hard evidence that such a plan could work. (Niektórzy nie widzieli żadnych poważnych dowodów, że taki plan mógłby się udać.)
 6. mathematical proof
 7. earnest *
 8. testation

Powiązane zwroty — "dowody"

czasownik
idiom
phrasal verb
inne
inne
rzeczownik
przymiotnik
nazwa własna

powered by  eTutor logo