ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dostarczać możliwości" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dostarczać możliwości" po polsku

"dostarczać możliwości" — Słownik kolokacji angielskich

  1. provide czasownik + opportunity rzeczownik = dostarczać okazji, dostarczać możliwości
    Zwykła kolokacja

    "My parents did everything they could to provide an opportunity for me," he said.

powered by  eTutor logo