"dope deal" — Słownik kolokacji angielskich

dope deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): narkotyk umowa
  1. dope rzeczownik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I snatched the phone, hoping the hippies weren't discussing their latest dope deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo