"doniosłość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doniosłość" po polsku — Słownik angielsko-polski

doniosłość

rzeczownik
 1. significance ** , także: significancy
  • ważność, doniosłość (np. wydarzenia) [UNCOUNTABLE]
   She didn't grasp the significance of this ceremony, appearing there in casual clothes. (Ona nie pojęła doniosłości tego wydarzenia, pojawiając się tam w zwykłym, codziennym ubiorze.)
   The significance of the event made my heart pound. (Doniosłość wydarzenia sprawiła, że moje serce waliło.)
 2. fatefulness  
 3. momentousness  
 4. weightiness
 5. purposefulness

Powiązane zwroty — "doniosłość"

przymiotnik
doniosły = great , gt. (skrót) +6 znaczeń
inne
przysłówek