"dominate the news" — Słownik kolokacji angielskich

dominate the news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdominuj wiadomości
  1. dominate czasownik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The murder dominated the news in her home town.

    Podobne kolokacje: