"dominant focus" — Słownik kolokacji angielskich

dominant focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dominujące ognisko
  1. dominant przymiotnik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, the dominant focus of the book is animal behavior.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo