ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"domestic setting" — Słownik kolokacji angielskich

domestic setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinne ustawienie
  1. domestic przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Now you can see Henry in his domestic setting.

powered by  eTutor logo