"dokument pełnomocnictwa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dokument pełnomocnictwa" po polsku

"dokument pełnomocnictwa" — Słownik kolokacji angielskich

proxy statement kolokacja
  1. proxy rzeczownik + statement rzeczownik = dokument pełnomocnictwa
    Bardzo silna kolokacja

    "Or they could provide too much information and give employees what look like proxy statements."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo