NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"document one's time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokument czyjś czas
  1. document czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Dream Jungle" scrupulously documents its chosen time and place: the Marcos-controlled Philippines of the 1970's.

    Podobne kolokacje: