"dochody" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dochody" po polsku — Słownik angielsko-polski

dochody

rzeczownik
 1. earnings **
 2. incomings
rzeczownik
 1. income ****
  • dochód (przychód minus koszty podatkowe) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   revenue
   It's an important source of income for him. (To jest dla niego ważne źródło dochodu.)
   Tourists are the main source of income for them. (Turyści są dla nich głównym źródłem dochodu.)
   His income is very low. (Jego dochód jest bardzo niski.)
   zobacz także: profit, revenue
 2. proceeds *
  • dochód, przychód, zysk, wpływy
   Sell the house and divide the proceeds. (Sprzedajcie dom i podzielcie dochód.)
   All the proceeds are going to Oxfam. (Wszystkie dochody trafiają do Oxfam.)
 3. return *****
  • dochód, zysk [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   the money you earn back from your investment
   I expect to make a return with this investment. (Oczekuję zysku po tej inwestycji.)
   What is your monthly return? (Jaki jest twój miesięczny zysk?)
   zobacz także: profit
 4. takings
 5. earning

Powiązane zwroty — "dochody"

czasownik
fałszować (rachunki, dochody) = fiddle
zwiększać (np. sprzedaż, dochody, straty) = generate
dochodzić = claim +3 znaczenia
wykazywać (np. dochody, stan posiadania) = declare
ucinać (dochody) = chop
przynosić (dochód) = yield
przymiotnik
niewielki (np. zapasy, dochody) = slim
szczupły (np. dochody, zapasy) = slender
dochodowy = profitable +6 znaczeń
zwiększający (np. sprzedaż, dochody, straty) = generating
phrasal verb
rzeczownik
inne