"dobre wieści" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dobre wieści" po polsku

dobre wieści

rzeczownik
 1. good news **  
  I have good news - I passed the exam! (Mam dobre wieści - zdałem egzamin!)
  Let's hope she'll bring us some good news about her health. (Miejmy nadzieję, że ona przyniesie nam jakieś dobre wieści o swoim zdrowiu.)
przymiotnik
 1. glad tidings , glad news , good tidings  

"dobre wieści" — Słownik kolokacji angielskich

good news kolokacja
 1. good przymiotnik + news rzeczownik = dobre wieści
  Bardzo silna kolokacja

  Good news can do a lot for a human being.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo