ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"do tej pory" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "do tej pory" po polsku — Słownik angielsko-polski

do tej pory

przysłówek
 1. by now **  
  I've only read half of the book by now. (Do tej pory przeczytałem tylko połowę książki.)
 2. until now *
  • do teraz, do tej pory
   I've enjoyed the evening until now. (Miło spędzało mi się wieczór, aż do teraz.)
   He has never really believed it until now. (On nigdy w to tak naprawdę nie wierzył, aż do teraz.)
   Until now they have been too excited to think of food. (Do teraz, oni byli zbyt podekscytowani, żeby myśleć o jedzeniu.)
   link synonim: up to now
 3. hitherto
 4. up to now
  • do teraz, do tej pory
   He hasn't thought much about it, up to now. (On do teraz wiele o tym nie myślał.)
   I've been happy with what I have up to now. (Do teraz byłem zadowolony z tego co mam.)
   link synonim: until now

"do tej pory" — Słownik kolokacji angielskich

by this stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do tej pory
 1. by przyimek + stage rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  By this stage he also had four children to support.

  Podobne kolokacje:
by now kolokacja
 1. by przyimek + now przysłówek = do tej pory
  Luźna kolokacja

  Cornell must be home by now, but just in case.

  Podobne kolokacje: