"do somebody a favor" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "do somebody a favor" po angielsku — Słownik polsko-angielski

  1. wyświadczyć komuś przysługę
    Thank you - you've done me a great favour. (Dziękuję - wyświadczyłeś mi wielką przysługę.)
    Could you do me a favour? (Czy mógłbyś wyświadczyć mi przysługę?)
    He did me a favour, he's a good guy. (Wyświadczył mi przysługę, to dobry facet.)