"distinguish in ways" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odznacz się w drogach
  1. distinguish czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But Blanquism is distinguished in various ways from other socialist currents of the day.

    Podobne kolokacje: