"distinct lobe" — Słownik kolokacji angielskich

distinct lobe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny płat
  1. distinct przymiotnik + lobe rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In fish, it is usually located below the gills and is not always divided into distinct lobes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo