ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"distinct issue" — Słownik kolokacji angielskich

distinct issue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźne wydanie
  1. distinct przymiotnik + issue rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are at least two distinct issues here: one about the optimal policy, and another about transparency.

powered by  eTutor logo