ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"distinct influence" — Słownik kolokacji angielskich

distinct influence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny wpływ
  1. distinct przymiotnik + influence rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This gives them a distinct influence on the development of agriculture and the food economy of the region.

powered by  eTutor logo