"distinct cycle" — Słownik kolokacji angielskich

distinct cycle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny cykl
  1. distinct przymiotnik + cycle rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In contrast to the prevailing theory that oceans represent a stable, well-buffered solution, the scientists discovered that there was a distinct diurnal cycle.

powered by  eTutor logo