"distinct accent" — Słownik kolokacji angielskich

distinct accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny akcent
  1. distinct przymiotnik + accent rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Today distinct accents are found in the different nations of the Americas.