"distant league" — Słownik kolokacji angielskich

distant league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleka liga
  1. distant przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At this minute, Feribor's ship is only a few leagues distant from us.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo