"distance travels" — Słownik kolokacji angielskich

distance travels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odległość podróżuje
  1. distance rzeczownik + travel czasownik
    Silna kolokacja

    Not much distance to travel, but it takes a lot of energy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo