ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"disposal is included" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbycie się jest obejmowane
  1. include czasownik + disposal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Off-site disposal or other releases show only net off-site disposal or other releases, that is, off-site disposal or other releases transferred to other TRI facilities reporting such transfers as on-site disposal or other releases are not included to avoid double counting.

powered by  eTutor logo