ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"disposal chute" — Słownik kolokacji angielskich

disposal chute kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zsyp pozbycia się
  1. disposal rzeczownik + chute rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A disposal chute opened at his touch and he stared into darkness.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo