"disfigured woman" — Słownik kolokacji angielskich

disfigured woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oszpecona kobieta
  1. disfigured przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This disfigured woman in the Morris chair proved that they were woefully wrong.

    Podobne kolokacje: