"discover ways" — Słownik kolokacji angielskich

discover ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: discover a way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź drogi
  1. discover czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    My people have discovered ways to continue movement during these hours.

    Podobne kolokacje: