"disconcerting way" — Słownik kolokacji angielskich

disconcerting way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wprawiając w zakłopotanie drogę
  1. disconcerting przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This was a new, disconcerting way to think of the subject.

    Podobne kolokacje: