"disappear on one's way" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znikać na czyjś droga
  1. disappear czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He'd disappeared into the crowds of tourists on their way down from the Cite.

    Podobne kolokacje: