PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"disability sport" — Słownik kolokacji angielskich

disability sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport inwalidzki
  1. disability rzeczownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She has been recognized for her service to disability sport.

powered by  eTutor logo