ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic triumph" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic triumph kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny tryumf
  1. diplomatic przymiotnik + triumph rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But avoiding political blame for "losing Russia" does not constitute a diplomatic triumph.

powered by  eTutor logo